Malinów

Miejscowość:
Szczyrk
Odsłuchaj tekst
Dodaj do planera

Szczyt Malinów i formy skałkowe

Obiekt obejmuje grzbiet Malinowa biegnący od Malinowskiej Skały ku Przełęczy Salmopolskiej wraz z doliną potoku Malinów. Górna część grzbietu jest typowym miejscem występowania górnokredowych zlepieńców malinowskich (warstw godulskich górnych serii śląskiej). Są to osady w postaci izolowanych soczewek skalnych, które powstały od 100 do 65 mln lat temu na dnie kredowego morza w wyniku osunięcia piaszczysto-żwirowego materiału. Zmienność uziarnienia tych utworów wpływa na zróżnicowane tempo ich wietrzenia. Czynnik ten, wraz z nachyleniem warstw skalnych, sprzyja powstawaniu form skałkowych.

Malinowska Skała, fot. www.slaskie.travel J. Krawczyk

Malinowska Skała, fot. www.slaskie.travel J. Krawczyk

Najbardziej charakterystyczna spośród nich jest Malinowska Skała, którą buduje jedna bardzo gruba ławica skalna w kształcie rozczłonkowanej ambony o długości 13 m, szerokości 5 m i wysokości 5 m. W strukturze skały widoczne są otoczaki kwarcu, skał metamorficznych i magmowych o wielkości sięgającej 4 cm. Powierzchnia wokół skałki pokryta jest żwirem pochodzących z jej wietrzenia. W górnej części ambony zauważalne są spękania ciosowe – zespół uporządkowanych geometrycznie seryjnych spękań i szczelin.

Szczyt Malinowskiej Skały stanowi doskonały punkt widokowy, z którego widoczna jest panorama w kierunku Skrzycznego i Klimczoka, Kotliny Żywieckiej i Beskidu Małego, a także Beskidu Żywieckiego (m. in. szczytów Romanki, Pilska i Babiej Góry).

Okolice Malinowa, szlak na Baranią Górę, fot. www.slaskie.travel J. Krawczyk

Jaskinie

W stokach Malinowa kryją się wejścia do licznych jaskiń o genezie grawitacyjnej, w tym udostępnionej do zwiedzania Jaskini Malinowskiej. Jest to klasyczny przykład jaskini typu szczelinowego, której powstanie poprzedza rozwój typowego osuwiska. Ze względu na jej genezę nie występuje w niej szata naciekowa charakterystyczna dla jaskiń krasowych. Wejście do jaskini znajduje się na południowo-zachodnim stoku Malinowa, a prowadzi do niej ścieżka oznaczona drogowskazem przy czerwonym szlaku, ok. 500 m od Przełęczy pod Malinowem. Szczelina, będąca wejściem, opada pionową studnią o głębokości ok. 10 m. Zejście do poziomu skalnej półki ułatwiają metalowe drabinki. Dalsza penetracja jaskini jest niemożliwa bez specjalistycznego sprzętu alpinistycznego. Do ciekawych jaskiń należą także najdłuższe jaskinie polskiego fliszu karpackiego – Jaskinia Wiślańska i Jaskinia Miecharska (dł. korytarzy odpowiednio 2275 m i 1838 m). Te jaskinie nie są jednak udostępnione do zwiedzania.

 

Trasa górska wiodąca na Malinów i Malinowską Skałę. Na trasie liczne wychodnie skalne, szereg jaskiń, w tym najdłuższa jaskinia polskiego fliszu karpackiego (Jaskinia Wiślańska) oraz udostępniona do zwiedzania Jaskinia Malinowska, a także niespotykane w innych częściach Beskidów zlepieńce malinowskie.

 

 

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Lokalizacja:

Szczyrk
Gmina: Szczyrk
Powiat: bielski


Kategoria: 
Natura

Informacje ogólne:
Rodzaj obiektu:  Szczyt górski

Dostępność Całoroczny
Trasa
Trasa
Szlak znakowany
Do startu
Do mety
PDF
KML
GPX
Pogoda
Katowice
Zakwaterowanie w pobliżu
Szczyrk
1.59 km
Szczyrk
1.59 km
Szczyrk
1.67 km
Gastronomia w pobliżu
Szczyrk
2.14 km
Szczyrk
2.68 km
Szczyrk
3.15 km
Szczyrk
3.37 km
Brenna
4.98 km
Wyświetlenia:  665